top of page

Kako pomoći djeci da spavaju bolje?

U okviru manifestacije Rijeka psihologije, psiholog Ivan Zečević održao je predavanje u ime Udruge Holos s ciljem podučavanja roditelja, ali i drugih stručnjaka koji rade s djecom, nekim osnovnim tehnikama kako ublažiti probleme sa spavanjem kod djece. Ivan je kognitivno-bihevioralni terapeut pod supervizijom s posebnim interesom i edukacijama iz KBT tretmana poremećaja spavanja kod djece i odraslih.bottom of page