top of page

Kognitivno-bihevioralna terapija jedini je oblik psihološkog tretmana i psihoterapije koji se preporučuje u skladu sa znanstvenim dokazima ne samo za psihičke poremećaje i probleme, već i za tretman te ublažavanje neuroloških i fizičkih smetnji. Kognitivno-bihevioralni tretman kod mene možete naručiti i za:

1. Epilepsije

2. Kroničnu glavobolju/migrenu

3. Sindrom iritabilnog crijeva

4. Depresiju

5. Generalizirani anksiozni poremećaj

6. Schizofreniju 

7. ADHD

8. Anoreksiju

9. Kompulzivno prejedanje

10. Bulimiju

11. Opsesivno-kompulzivni poremećaj

12. Panične napade

13. Socijalnu anksioznost

14. Bipolarni poremećaj

15. Kroničnu bol u leđima 

16. Kroničnu bol (općenito)

17. Fibromialgija

18. Pretilost

19. Reumatološka bol 

bottom of page