top of page

Cijena usluga i mogući popusti

Cijena terapijskih usluga

Cijena jednog individualnog susreta je 50,00 do 60,00 eura ovisno o vrsti problema.

Cijena obiteljsko/partnerskog susreta je 90,00 eura, a u trajanju 80 minuta. 

Psihodijagnostika s nalazom i mišljenjem psihologa je 210,00 eura. 

bottom of page