top of page

Moždani udar najčešći je oblik oštećenja mozga, a nakon toga su traumatske ozljede glave. Postoje i brojni drugi načini na koje se mozak može oštetiti npr. konzumacijom psihoaktivnih supstanci, epileptičnim napadima, nakon neurokirurških zahvata na glavi, nedostatkom kisika, izlaganjem toksinima i slično. 

Simptomi oštećenja mozga su raznovrsni. Osobe koje dožive veće oštećenje mozga obično će pokazivati najmanje jednu od četiri vrste problema: motorne probleme (npr. oduzetost jedne strane tijela, gubitak fine motorike, tremor i dr.), probleme u ponašanju (mogu postati agresivni, impulzivni, seksualno neprimjerenog ponašanja, nezainteresirani i dr.), emocionalne probleme (depresivnost, anksioznost, emocionalna labilnost i dr.) te kognitivne probleme (oštećeno pamćenje, pažnja, mišljenje, konstrukcijske sposobnosti i dr.).

 

Tretman moždanog oštećenja primarno je usmjeren na spašavanje života i prevenciju budućih oštećenja (npr. novih moždanih udara) te se to provodi kroz farmakološko liječenje i neurološku/intenzivnu medicinsku skrb. No iz gore navedenih razloga, vidimo da oštećenje mozga dovodi do problema u kognitivnom, bihevioralnom i emocionalnom funkcioniranju. Iz tog razloga, vrlo je važno posjetiti psihologa koji će biti u mogućnosti pružiti cjeloviti pristup klijentu. S obzirom na to da sam educiran iz terapije kognitivnom rehabilitacijom za oštećenja mozga, ali i iz neuropsihologijske dijagnostike i kognitivno-bihevioralne terapije, u svom tretmanu mogu se posvetiti sva tri aspekta klijenta. Odnosno, mogu pomoći klijentima u smanjivanju emocionalnih, ponašajnih i kognitivnih problema. 

Vrste, simptomi i liječenje moždanih oštećenja/moždanog udara

Common-Symptoms-of-a-Stroke.jpg

Slika preuzeta s: shorturl.at/eiEH4

Rehabilitaciju moždanih oštećenja (takozvana kognitivna rehabilitacija) nakon ozljede glave, moždanog udara ili drugog oblika neprogresivnog moždanog oštećenja podržava:

1. Europska federacija neuroloških društava

2. Američka akademija za neurologiju

3. Američki kongres za kognitivnu rehabilitaciju

4. Društvo za kognitivnu rehabilitaciju

5. Nacionalna akademija za neuropsihologiju

 

Primjenu kognitivno-bihevioralne terapije za tretmane drugih problema nakon moždanog oštećenja podržavaju:

1. Američka akademija za neurologiju

2. Američka akademija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

3. Kanadsko društvo za moždani udar

4. Američka akademija za fizikalnu terapiju

960x0.jpg

Slika preuzeta s: shorturl.at/jxFR5

bottom of page